روحت شاد اخلاق عزیز
129 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

در حال عبور از خیابان با اطمینان از امنیتی که قانون برای توایجاد کرده در حال زمزمه این جملات هستی که خدارو شکر من به قانون احترام می گذارم واز روی خط عابر پیاده ودر هنگامی که چراغ برایم سبز است رد می شوم که ناگهان باصدای گوش خراش بوق یک اتومبیل که از قضا راننده اش معتقد است خیلی فراتر از قانون است چرت رویاهایت پاره می شود وفقط نگاه است که می ماند..نگاهی تلخ همراه با یک ضمیمه صوتی حسرت وافسوس..آرزو می کنی کاش آرامشی که تو دوست داری برای همه دیگران هم برالی یکدیگر دوست داشته باشند..این تلخی می گذرد واز قضای کوچکی دنیا تو کنار این راننده می نشینی ومسافری که حواس پرت است درب را محکم می بندد..می دانم که وقتی می شنوی او از فرهنگ سخن می گوید چه حسی داری..بله این روزها که بد اخلاقی هایی را درسطح اجتماع وفرهنگ وخانواده وسیاست می بینیم.یاد تو می افتدیم که جایت خیلی خالی است..باید باشی تا روزگار ما خوب شود.اخلاق عزیز تو اگر باشی می دانم که حال همه خوب خواهد بود.