گرمی عشقم آرزوست
105 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

تابستان یاداور خاطرات زیبای کودکیست وکودکی های پر جنب وجوش ک هر لحظه اش برایمان سالها بود وفرسنگها..نه اعتراضی به گرمای هوا داشتیم ونه به کمبود امکانات. از باهم بودن وبازی های اختراعی خودمان بیشترین لذت را می بردیم ودنیای ما دنیایی بود که به هیچکس جز خودمان وابسته نبودیم..خودمان بودیم وآرزوهایی که یقین داشتیم به انها می رسیم..آن روزها عشق حرف اول را می زد....