برایم زندگی را تعریف کن
95 بازدید
تاریخ ارائه : 5/10/2015 7:29:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

در مواجهه با مشکلات بیشمار آدمیان و دنیای پر تعب ورنج گاهی از خودم  می پرسم که معنای زندگی چیست وچرایی این زندگی برایم سوال می شود.وابستگیهای زمین گیر کننده این دنیای پر جوش وخروش ودلبستگیهای آزار دهنده که گاهی چنان از انسانیت جامعه را به دور می کند که بوی تعفنش همگان را ازار می دهد.می مانم و سوالهای فراوان.در ادامه این مسیر سردرگم تقدیر می بردم تا به انتهای کوچه وابستگیها.شلوغ وپر هیاهو.گمانم اینجا آخر خط است ومن باید نتیجه بگیرم.صدای گریه کودکی که از قضا دختر است وسه ساله در میان تلاش بی فایده مادری که در میان حیا خود را زینت داده است  به خود می آوردم.بیدار می شوم/مادریست جوان که فرزند دخترش را که در پی پدر می گرید آرام می کند اما چه سود.پدر از دنیای دنیایی ما کوچ کرده است به عرش ،جایی که برای خیلی ها رفتنش مبهم است.پدر رفته است تا مدافع حرم باشد..تو از دنیا برایم بگو تو که وابستگیها را پس زدی...آرام کردن دخترت با زینب..