لحظات آرامم آرزوست
98 بازدید
تاریخ ارائه : 5/4/2015 4:15:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

این روزها که برای خانه تکانی وزنگار زدایی از دل معتکف حریم امن شده اید یادتان باشد که دعا برای آرامش خلق گرفتار فراموشتان نشود.می نشینم وحرفهای پر از دردشان را می شنوم .

می سوزم وگاهی آرام اشک می ریزم برای دردهایشان.دلم گاهی از بغض تنهایی مرد زحمتکشی که از غرور جوانی پسر ترکیده است می گیرد.روزهای سبز زندگی که دیگر عاشقانه نیست ونفس هایش به شمار ه افتاده.به دنبال چرایش می روم می بینم که باید به تو برگردیم خدای عاشق وعمادم.این روزها برای شما نامه می نویسم شما که در خانه مهر خدا میهمان شده اید وعزیز.برای رنج های همه مردمم دعا کنید...