تقلبی که در علم کردند
72 بازدید
تاریخ ارائه : 4/19/2015 9:53:00 AM
موضوع: سایر

ژستهای قشنگی دارند مخصوصا اگر قرار باشد از دست خدا فرار کنند وکمی به دل بپردازند.مهم این است که در فکر دنیایی ،کاملا متمدن ومدرن شده اند ولی تا پای اندیشه آخرت به میان می آید همه چیز می شود جمود وتحجر.در همین عصر تکنولوژی با یک کامنت عاشق می شویم ودل میسپاریم وعنان به دست غیر می دهیم.اما تاپای حرفهای عاقلانه دین به وسط می آید دست از همه چیز می کشیم،بماند اینها همه مظلومیت اندیشه ای است که مادرانه به فکر انسانیت است.مانده ام در همین اندیشه دنیایی چرا به منفعتی که دین برایمان تضمین می کند نمی اندیشیم...کمی باید بیاندیشیم شاید تقلبی شده است واینها که به خورد ما می دهند یک تقلب بزرگ در پیشرفت وتکنولوپزی است.انسانیتی که باید در پس این تمدن رشد کند کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟