روزهای پر سر وصدا
86 بازدید
تاریخ ارائه : 4/9/2015 1:06:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

یا محول الاحوال..عجیب این روزها دوباره تنور خبث طینت دشمنان قسم خورده حریت وآزادی مردمان آزاده جهان داغ شده.نمی دانم خادم الحرمین بودن ودست به خون مومنین ومسلمین آلوده کردن چه رابطه می تواند داشته باشد.نمی دانم چرا این روزها جهان متمدن نما اینگونه وحشی شده وفقط به منافع خود می اندیشد.نمی دانم چرا اخلاق در بین اندیشمندان وهنرمندان ما که باید الگو باشند رخت بسته است.کلا انگار یادمان رفته که تحویل حال جز با ظهور محقق نمی شود .به هر حال این روزها که بهاری است کام مردممان کمی تلخ شده است از دنیای به ریخته این روزها..