آرایش جدید
96 بازدید
تاریخ ارائه : 2/22/2015 10:15:00 AM
موضوع: سایر

چند خطی برای این روزهایم...

امسال بازهم قرار است مانند هر سال طبیعت تازه شود.کاری که چه من باشم وچه نباشم تا زمانی که خدا صلاح بداند اتفاق خواهد افتاد.من وما خیلی در جریان این حرکت تاثیری نداریم.ولی در جریان آرایش زندگی خودمان کاملاموثریم.روزهایی که می گذرد را به نظاره بنشینیم وروزهای گذشته راهم از نظر بگزرانیم.بد نیست تورقی در اهدافی که برای آینده خود نوشته ایم-- اگر نوشته ایم --داشته باشیم.خودخواه بودم یا متواضع.در پی کمال رفتم.حاشیه برایم مهم بود یامتن زندگی.این روزها در پی آرایش جدیدم.آرایشی که از گذشته پویاترم کند.

عالم وآگاه !!به هرحال می خواهم تیپم را عوض کنم سری به جراح های پلاستیک بزنم ببینم برای زیبایی اندیشه ام کاری می توانند بکنند.اگر دماغ فکرم رو به بالاست می خواهم مدلش را عوض کنم روبه پایین نگاه کند.چیزی بلد نیستم.باید که یاد بگیرم.به هرحال این روزها خیلی به فکر سرو وضع وقیافه اندیشه زندگی ام هستم.........