صرفاجهت یادآوری
84 بازدید
تاریخ ارائه : 2/8/2015 10:27:00 AM
موضوع: سایر

برای روح بلندت که آسمانی بودی وازجنس عرشیان وبه احترام اندیشه ملکوتی ات...

«ما بحمدالله امروز همه دست اندرکارهایمان کاخ نشین نیستند، دولت ما یک دولت کاخ نشین نیست. آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند. آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند ـ خدای نخواسته ـ و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم.» (امام خمینی(ره) ۱۵ خرداد ۱۳۵۸,۳,۱۲ )

امام راحل همچنین بر استقلال کشور تاکید و آن را متضاد با دنیا خواهی می دانستند بطوریکه در صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۳۷۱ تا ۳۸۴، ایشان تاکید کرده اند:« ما باید آدم تربیت کنیم، نه شکمباره. اسلام می‌خواهد انسان درست کند، اسلام می خواهد که استقلال محفوظ باشد و استقلال با توجه به دنیا ممکن نیست حاصل بشود.»