این جمعه های دلکیر کی تمام می شوند
80 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2015 11:40:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

غروب جمعه هادلگیرند...غمگین اند...این نفس های به شماره افتاده در انتظار تواند..این دستهای به استغاثه برخواسته تو را می خوانند..اشک مادران مظلوم ودرد قلبهای شکسته یتیمان تورا صدا می کنند...کاش دیگر غروب جمعه ها دلگیرنباشند....