مشخصات فردی و زندگینامه
نام:جواد
نام خانوادگی:نوروزی گهر
پست الکترونیک:javad_18dey@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://javadnorozygohar.ir
نخصص ها:علوم تربیتی ، مدیریت ، تبلیغ

زندگی نامه

((به نام مهربانی که فرصت بندگی ام عطاکرد.))

.مردم کشورنازنینم در گیر ودار دفاعی مقدس بودند که خداوند مرا دنیایی کرد.در خانواده ای که پدرومادرم از جنس عشق به اهل بیت بودند وازتبار سادگی وزحمت.آن روزها خانواده ها شلوغ بود ،هرچند فرزند کمتر، زندگی بهتر روی بورس ...قم، شهر کریمه ومهر وآفتاب، مرا به همسایگی بانوی عشق نوید دادواز همان ابتدا افتخارم شد همسایگی حرم....در خانواده پرجمعیت وساده ما هرکسی به سراغ پیشه ای رفت ومن پیشه ام شد عاشقی..بعد از دوران دبیرستان فکرسفر ودیار عاشقان کردم وراهی دنیایی از آرزو شدم.دنیای دوست داشتنی ام.طلبه شدم..ازدواج کردم.طعم پدرشدن راهم چشیدم.طعم مسوولیت همسرشدن وپدری...طعمهایی که به فرموده استادم برای تربیتم باید آنها را خوب مزه کنم..واینک مشغول تبلیغم//مشغول میثاقی که بسته ام///همه افتخارم میثاق طلبگی من است.....